ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA HAPPY 45 PLUS

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA HAPPY 45 PLUS หลักประกันที่มั่นคง ให้คุณอุ่นใจเต็มที่ในทุกจังหวะชีวิต มั่นใจกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครองแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ – คุ้มครองกรณีเสียชีวิต และรับความคุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพผลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 525,000 บาทต่อปี – ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheel Chair) 10,000 บาท ตารางความคุ้มครอง ตารางเบี้ยประกันภัย ตารางความคุ้มครอง ตารางเบี้ยประกันภัย หมายเหตุ1.ค่าห้องผู้ป่วยรวมกันสูงสุดไม่เกิน 30 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และเป็นส่วนหนึ่งของทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยใน (IPD)2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 45 – 75 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุครบ 100 ปี3. สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยชาวต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือใบรับรองการเกษียณอายุ (Retiement Certificate) เท่านั้น4. อาชีพที่ไม่สามารถทำประกันภัยได้ คือ พนักงานรับส่งเอกสาร […]

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA HAPPY 45 PLUS Read More »