ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA HAPPY 45 PLUS

หลักประกันที่มั่นคง ให้คุณอุ่นใจเต็มที่ในทุกจังหวะชีวิต มั่นใจกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครองแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ – คุ้มครองกรณีเสียชีวิต และรับความคุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพผลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 525,000 บาทต่อปี – ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheel Chair) 10,000 บาท

Scroll to Top