ประกันชีวิต

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA HAPPY 45 PLUS

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA HAPPY 45 PLUS หลักประกันที่มั่นคง ให้คุณอุ่นใจเต็มที่ในทุกจังหวะชีวิต มั่นใจกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครองแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ – คุ้มครองกรณีเสียชีวิต และรับความคุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพผลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 525,000 บาทต่อปี – ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheel Chair) 10,000 บาท ตารางความคุ้มครอง ตารางเบี้ยประกันภัย ตารางความคุ้มครอง ตารางเบี้ยประกันภัย หมายเหตุ1.ค่าห้องผู้ป่วยรวมกันสูงสุดไม่เกิน 30 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และเป็นส่วนหนึ่งของทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยใน (IPD)2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 45 – 75 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุครบ 100 ปี3. สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยชาวต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือใบรับรองการเกษียณอายุ (Retiement Certificate) เท่านั้น4. อาชีพที่ไม่สามารถทำประกันภัยได้ คือ พนักงานรับส่งเอกสาร […]

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA HAPPY 45 PLUS Read More »

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล personal accident insurance  เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก www.aia.co.th ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สนใจแผนนี้ กรุณาระบุข้อมูลด้านล่าง​

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Read More »

AIA Cl Plus

AIA Cl Plus หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล  เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก www.aia.co.th สนใจแผนนี้ กรุณาระบุข้อมูลด้านล่าง​

AIA Cl Plus Read More »

AIA Health Cancer

AIA Health Cancer สัญญาเพิ่มเติม   เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก www.aia.co.th สนใจแผนนี้ กรุณาระบุข้อมูลด้านล่าง​

AIA Health Cancer Read More »

HB

HB สัญญาเพิ่มเติม ค่าชดเชยรายวันสำรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล  เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก www.aia.co.th สนใจแผนนี้ กรุณาระบุข้อมูลด้านล่าง​

HB Read More »

AIA Health Happy

AIA Health Happy เหมา เบิ้ล คุ้ม  เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก www.aia.co.th สนใจแผนนี้ กรุณาระบุข้อมูลด้านล่าง​

AIA Health Happy Read More »

AIA H&S Extra (new standard)

AIA H&S Extra (new standard) เพื่อให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการที่ไม่คาดฝัน  เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก www.aia.co.th สนใจแผนนี้ กรุณาระบุข้อมูลด้านล่าง​

AIA H&S Extra (new standard) Read More »

AIA H&S (new standard)

AIA H&S (new standard) เพื่อให้คนหมดความกังวลและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงต่อไ  เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก www.aia.co.th สนใจแผนนี้ กรุณาระบุข้อมูลด้านล่าง​

AIA H&S (new standard) Read More »

AIA Endowment 15/25(Non Par)

AIA 20Pay Lite(Non Par) ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ โดยชำระเพียง 20 ปี  เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก www.aia.co.th สนใจแผนนี้ กรุณาระบุข้อมูลด้านล่าง​

AIA Endowment 15/25(Non Par) Read More »

AIA 20Pay Lite(Non Par)

AIA 20Pay Lite(Non Par) ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ โดยชำระเพียง 20 ปี  เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก www.aia.co.th สนใจแผนนี้ กรุณาระบุข้อมูลด้านล่าง​

AIA 20Pay Lite(Non Par) Read More »

Scroll to Top