ประกันเดินทางต่างประเทศ

ประกันเดินทางต่างประเทศAIG

ประกันเดินทางต่างประเทศ International travel insurance ประกันเดินทางต่างประเทศ : Travel Guard International Extra รายละเอียดภาพรวม ตารางความคุ้มครอง ตารางเบี้ยประกัน รายละเอียดภาพรวม Extra! ด้วยความคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทางที่หลากหลาย อาทิการเดินทางหยุดชะงัก การเปลี่ยนเส้นทางการบิน และ พลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน (Overbooking)การสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัวจาก การล้วงกระเป๋า หรือ การทุบรถ และ การเสียหายของทรัพย์สินภายในที่พักอาศัยจากเหตุไฟไหม้การส่งผู้เยาว์กลับประเทศไทย Wow! คุ้มครองค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมจากอุบัติเหตุ Wow! ไม่ตรวจสอบประวัติการรักษา (แม้สภาพที่เป็นมาก่อน) หากต้องเคลื่อนย้ายเพื่อทำการรักษาฉุกเฉินหรือกลับสู่ประเทศไทย หรือ ส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทยคุ้มครองทุกช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิด – 85 ปีขอวีซ่าเชงเก้นได้ทุกแผนมีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเครือข่ายทั่วโลกที่พร้อมดูแลคุณ 24 ชม. ด้วยภาษาไทยและมากกว่า 40 ภาษา ตารางความคุ้มครอง ตารางเบี้ยประกัน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สนใจแผนนี้ กรุณาระบุข้อมูลด้านล่าง

ประกันเดินทางต่างประเทศAIG Read More »

Scroll to Top