โครงการรักษ์บ้าน-รวมน้ำท่วม

ทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงโรงรถและอาคารย่อย กำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม รวมฐานราก ระบบไฟฟ้า ระบบประปาหรือระบบระบายน้ำ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกราณ์ไฟฟ้า และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัย

การคุ้มครอง

ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยลูกเห็บ ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี

มุ่งเน้นในการช่วยเหลือและป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่ที่เป็นจุดรายงานปัญหาน้ำท่วมสูง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษาและปรับปรุงสภาพบ้านที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อให้สามารถทำให้บ้านกลับสู่สภาพปกติได้โดยรวดเร็วและมีความทนทานต่อเหตุการณ์น้ำท่วมในอนาคต

ที่มา : https://tinyurl.com/yj7rjsyw

ที่มา : https://tinyurl.com/2yrhcuks

ที่มา : https://www.easyinsure.co.th/news/?p=5176

บทความที่น่าสนใจ

ซื้อประกันอย่างไรให้คุ้ม

ซื้อประกันอย่างไรให้คุ้ม ถ้าคิดจะ ซื้อประกันสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่าในวันนี้ สิ่งสำคัญที่จะตอบโจทย์ความคุ้มค่า คือ...

ประกันโรคมะเร็ง

ประกันโรคมะเร็ง ประกันโรคมะเร็งสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจนถึง 60 ปี โดยประกันจะให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 65 ปี เพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ...

ประกันเเบบเหมาจ่าย

ประกันแบบเหมาจ่าย ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายดีอย่างไร ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คือประกันที่จะช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล...

โครงการรักษ์บ้าน-รวมน้ำท่วม

โครงการรักษ์บ้าน-รวมน้ำท่วม ทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครอง สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงโรงรถและอาคารย่อย กำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม รวมฐานราก ระบบไฟฟ้า ระบบประปาหรือระบบระบายน้ำ...
Scroll to Top